Fundusze parasolowe a Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Fundusze parasolowe powstały w odpowiedzi Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na wprowadzenie podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatku Belki. Dzięki umieszczeniu kilku sub-funduszy pod egidą tzw. funduszu parasolowego inwestor nie musi przy każdej zmianie rodzaju subfunduszu płacić podatku od zysków, dzięki czemu jego inwestycja staje się efektywniejsza – podatek nie umniejsza kapitału inwestora w trakcie trwania […]

Czym jest IKZE?

Od początku roku osoby zainteresowane odkładaniem na dodatkową emeryturę mają do dyspozycji nową ofertę – indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).   Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) jest nową formą dobrowolnego oszczędzania na emeryturę i razem  z Indywidualnym Kontem Emerytalnym (IKE) oraz Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (PPE) wchodzi w pakiet rozwiązań “trzeciofilarowych” propagowanych przez rząd. Tak jak […]

W co zainwestować?

Dla kogoś, kto ma pieniądze, decyzja o inwestowaniu przychodzi łatwo. Schody zaczynają się, gdy trzeba podjąć decyzję, gdzie ulokować ciężko zarobione pieniądze. Nie jest to proste, ponieważ trendy ciągle się zmieniają i niełatwo przewidzieć, jaki rodzaj inwestycji będzie najbardziej efektywny w danym momencie. Wiadomo, że każdy chciałby uzyskać jak najwyższą stopę zwrotu ryzykując jak najmniej, […]

Fundusze inwestycyjne a bezpieczeństwo środków

Działalność funduszy inwestycyjnych jest ściśle regulowana przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz wybranymi przepisami ustaw określających zasady funkcjonowania rynku kapitałowego. Z prawnego punktu widzenia inwestorowi nic nie grozi – śmiało można zaryzykować stwierdzenie, że pieniądze które są w funduszu są bezpieczniejsze niż w banku. Działalność funduszy inwestycyjnych ściśle związana jest kilkoma innymi podmiotami: towarzystwem funduszy […]

Czym jest fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny to inaczej pieniądze, powierzone przez indywidualnych inwestorów specjalistom, których zadaniem jest takie zainwestowanie wpłaconych środków, by osiągnąć jak największy zysk dla uczestników funduszu, przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka inwestycyjnego. Istotą tworzenia funduszy inwestycyjnych jest założenie połączenia rozproszonych zasobów kapitałowych indywidualnych inwestorów w celu wspólnego ich zainwestowania.   Fundusze inwestycyjne są najlepszym sposobem pomnażania pieniędzy. […]

Wybór konsumenta po austriacku

Zastanawiając się, kiedy pierwszy raz usłyszałam o równości popytu i podaży,sądzę, że były to jakieś zamierzchłe czasy podstawówki. Prawdopodobnie ten sam blok zadań, co przeliczanie zależności między prędkością a czasem, żeby otrzymać drogę. Proste równania, które przyjęło się tak po prostu – zarówno jedno, jak i drugie wydawało się sensowne. A nawet gdyby nie było […]

Agencje ratingowe – ile warte są ich oceny?

Od momentu wybuchu światowego kryzysu finansowego w 2008r. wywołanego przez pęknięcie bańki spekulacyjnej na rynku kredytów hipotecznych wysokiego ryzyka tzw.”subprime”, a także obligacji strukturyzowanych opartych na nieruchomościach, w prasie pojawiło się wiele artykułów, w których próbowano doszukać się odpowiedzialnych za powstanie tych nieprawidłowości.

Private equity w praktyce

Private equity (PE) to wyspecjalizowane fundusze, które zajmują się inwestowaniem kapitału pozyskanego zarówno od klientów detalicznych, jak i dużych inwestorów instytucjonalnych. Środki z funduszy zasilają firmy działające już od jakiegoś czasu na rynku, mające przed sobą szerokie horyzonty rozwoju oraz kompetentną i ambitną kadrę menadżerską. Celem działalności PE jest doprowadzenie do zwiększenia wartości spółki, a […]

Oscylatory

Pisząc ten artykuł stwierdzam, że indeksy giełdowe po szaleńczym galopie na północ natrafiły na podwieszany sufit nabijając sobie przy okazji guza. Co prawda nie ma powodów do niepokoju, w końcu nawet najlepszym zdarza się uderzyć głową w kant szafki. Wyjścia zazwyczaj są dwa. Zapobiegliwi hodowcy indeksów stwierdzą, że nic dobrego i tak z nich nie […]

Wykresy w analizie technicznej

Nowy semestr, podobnie jak nowy rok, jest przeważnie czasem postanowień. Zazwyczaj nasze pobożne życzenia dotyczą systematycznej nauki, poprawy średniej ocen czy innej, jakże istotnej, acz niewykonalnej rzeczy. Dobrym postanowieniem może być także zbicie fortuny na giełdzie.