Czym jest nieracjonalność konsumenta?

Ekonomia bazuje na założeniu racjonalności zachowania reprezentatywnego konsumenta, homo oeconomicusa, dobrze poinformowanego i analizującego dla każdego dostępnego koszyka dóbr uzyskiwaną przez niego użyteczność oraz wybierającego te produkty i usługi, z konsumpcji których czerpie maksymalną korzyść. Jednak w życiu codziennym jako konsumenci często podejmujemy decyzje nieracjonalne ze stricte ekonomicznego punktu widzenia.Warto zastanowić się, dlaczego tak się […]