Fundusze parasolowe a Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Fundusze parasolowe powstały w odpowiedzi Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na wprowadzenie podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatku Belki. Dzięki umieszczeniu kilku sub-funduszy pod egidą tzw. funduszu parasolowego inwestor nie musi przy każdej zmianie rodzaju subfunduszu płacić podatku od zysków, dzięki czemu jego inwestycja staje się efektywniejsza – podatek nie umniejsza kapitału inwestora w trakcie trwania […]