Category Archives: Finanse

Czym jest ghost shopping?

Jeśli do tej pory nie wierzyliście w duchy, czas to zmienić. One są wśród nas, co więcej, wbrew popularnym poglądom, wcale nie czyhają na swoje ofiary w nocy. Wręcz przeciwnie, pojawiają się niespodziewanie za dnia, zwykle swoim przybyciem nie zwiastując niczego dobrego. To już nie naiwne inkuby czy sukuby. Zmory, idąc z duchem czasu, wybrały […]

Czym jest nieracjonalność konsumenta?

Ekonomia bazuje na założeniu racjonalności zachowania reprezentatywnego konsumenta, homo oeconomicusa, dobrze poinformowanego i analizującego dla każdego dostępnego koszyka dóbr uzyskiwaną przez niego użyteczność oraz wybierającego te produkty i usługi, z konsumpcji których czerpie maksymalną korzyść. Jednak w życiu codziennym jako konsumenci często podejmujemy decyzje nieracjonalne ze stricte ekonomicznego punktu widzenia.Warto zastanowić się, dlaczego tak się […]