Category Archives: main

Czym jest fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny to inaczej pieniądze, powierzone przez indywidualnych inwestorów specjalistom, których zadaniem jest takie zainwestowanie wpłaconych środków, by osiągnąć jak największy zysk dla uczestników funduszu, przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka inwestycyjnego. Istotą tworzenia funduszy inwestycyjnych jest założenie połączenia rozproszonych zasobów kapitałowych indywidualnych inwestorów w celu wspólnego ich zainwestowania.   Fundusze inwestycyjne są najlepszym sposobem pomnażania pieniędzy. […]